nuda


nuda
1 ×nudà (plg. l. nuda) sf. (4) niežtėjimas, kylantis iš nešvarumo ar gyvio; susas: Nudà tokia užpuolė: niežti visą kūną, rankom kai pabrauki, rievės tokios lupasi Ss. Eik, nusiprausk pirtin, ba nudà užpuls . Mane nuda apsėdo Vdšk. Apsėstas nudos kai šiųmetis teliokas Rk. Šiemet mūs visas kiaules užpuolė tokia didelė nudà, kad kelios net nugaišo Brt. Vesiu arklį pas daktarą, ba nudà pripuolė Smn. Tu tokia pasidarei įkyri, kai kokia nudà Vl.

Dictionary of the Lithuanian Language.